download

For at skabe mere værdi og synlighed for både restauranterne men også for brugerne opfordre vi til at man bruger nedenstående muligheder, hvis aktuelt.

 

Her kan downloades forskellige grafiske elemnter til brug på jeres eget website i forbindelse med nominering eller vundne hæderspriser.

 

Download eksemplevis et “Nomineret” eller “Årets” ikon placer det på jeres website og link ind til en relevant undersider eller Den danske Spiseguide´s forside (http://dendanskespiseguide.dk/)

 

Højre klik på billede og tryk “Gem billede som…” Ikonerne ligger som PNG. filer kontakt os for andre formater.

NOMINERET IKON: 

 

 

ÅRETS IKON:

Den danske Spiseguide logo highress.

dds_highres.pdf

 

 

LINKS

www.dendanskespiseguide.dk/